Mekan Yönetim

Danışmanlık Hizmetleri

  • Yönetim planı, yönetim ihdası, organizasyon
  • Kadrolama, personel yeterlilik ve görev tanımları
  • Tesis bütçeleme çalışmaları
  • Şartname ve sözleşme hazırlama
  • Tesis tanıtım ve kullanım kitabı
  • Acil durum rehberi hazırlanması
  • Dokümantasyon (prosedürler, talimatlar)
  • Tesis ihtiyaçlarının tespiti ve temini (mahal, malzeme, ekipman)
  • Teknik sistemlerin teslimi, bakım planlaması
  • Yönetim ve işletim danışmanlığı