Mekan Yönetim

Bina ve Tesis Yönetim Hizmetleri

  • Binanın teslim alınmadan önce detaylı analizi, tesis envanterinin çıkartılması 
  • Bina teslimi öncesi eksik işlerin ve iyileştirme önerilerinin raporlanması 
  • İşletme bütçesi hazırlanması 
  • Yönetim planı hazırlanması 
  • Organizasyon yapısının kurulması 
  • Yerleşim ve taşınma işlerinin planlanması 
  • Tesis için gerekli sarf malzemelerin öngörülüp temin edilmesi 
  • Muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulması