Mekan Yönetim

Güvenlik Hizmetleri

Tüm işletmeler, siteler ve özel konutlar için giriş-çıkışların kontrolü, çalışan personelin kontrolü, çevre güvenliğinin sağlanması, acil durumlar için gerekli tedbirlerin alınması ve talep edilen özel isteklerin karşılanması için yasal çerçevede hizmet vermekteyiz. 

 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un getirdiği yasal hükümlerden taviz vermeden, konusunda uzman personelimizle özel güvenlik sistemleri kurar ve yönetiriz.

  • Genel güvenlik hizmetleri
  • Resepsiyon hizmeti (ziyaretçi karşılama)
  • Sabotaj, saldırı ve soygunlara karşı koruma
  • CCTV gözetim ve kontrolü
  • Standart devriye ve nokta güvenliği
  • VIP güvenlik ve yakın koruma
  • Mobil (gezici) gözetim
  • Sivil savunma ve afete hazırlık hizmetleri
  • Acil eylem planları, tatbikatlar ve eğitimler