Mekan Yönetim

Mekan Yönetim Ne Yapar?

Mekan Yönetim ailesi olarak sizin sorunlarınızın bizim sorunumuz olduğu bilincinde hareket etmekteyiz.

– Güvenliğiniz, temizliğiniz, danışma ve teknik hizmetler için personel temini yaparız
– Yönetim planınızı oluştururuz
– Personel istihdam eder ve düzenli eğitimler veririz
– Yönetim planlarınızı analiz eder, yorumlarız
– Teknik olarak tüm elektrik, mekanik, elektromekanik sistemlerinizi analiz ederiz
– Firmalar ile sözleşmelerinizi yaparız
– Aidatlarınızın toplanması için çalışırız
– Sistemleriniz periyodik bakımlarını yaparız
– Bahçelerinizi size layık güzelliğe getirmeye çalışırız
– Sakinleriniz ile komşuluk ilişkilerinizi düzenleriz
– Yapınıza ait tüm sorunların (inşaat, teknik vb.) çözümü için çalışırız
– İşletme bütçelerinizi oluşturur, mali açıdan en ekonomik şekilde takiplerimizi yaparız
– Aidatlarınızı düzenleriz ve kanuna uygun şekilde bildirimlerini yaparız
– Kanuna uygun şekilde genel kurullarınızı yapar, kayıtlarınızı tutarız
– Karar alınmasında yardımcı oluruz
– Acil eylem planlarınızı oluştururuz
– Deprem gibi doğal afetlere hazırlık eğitimleri veririz
– Gayrimenkulünüzü değerlendirir, satış veya kiralama konusunda yardımcı oluruz
– İnce inşaat işlerinin tamamlanmasını sağlarız